Cradle-to-Cradle

recycle
Het Cradle-to-Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart ‘Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things’.

Het “Cradle-to-Cradle” concept gaat uit van de gedachte; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product, nuttig worden ingezet in een ander product. Zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast moeten alle restproducten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. De kringloop is dan compleet. De Stic-vloertegels zijn Cradle-to-Cradle (C2C), de tegels zijn gemaakt van gerecycled PVC en deze tegels zijn weer 100% recyclebaar!

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!(Bron; www.cradletocradle.nl)